Tréninky pro dospělé probíhají v prostorách tělocvičny ZŠ Jeremenkova

Úterý a čtvrtek: 19:30 - 21:00

Trénink pro děti probíhá s prostorách DDM JM Květnového vítězství

Pátek: 18:30 - 20:00

Šermírna Lanistae v Jeremenkově

Šermírna Lanistae - kroužek pro děti