Scuola Bolognese 

Spolek Lanistae Liberi Pragenses usiluje o obnovu původních evropských bojových umění. Zaměřujeme se na dobové šermířské tradice severní Itálie. 

Pod pojmem "Boloňská tradice šermu" se skrývá komplexní bojové umění, jehož tradici započal slavný italský mistr Filippo Dardi ( 1464).  I proto se tato škola označuje jako poslední velká středověká škola šermu, stejně jako první renesanční. Na práci mistra Dardiho navázali jeho žáci a žáci těchto žáků Tito nám zanechali řadu knih obsahující nejen bojové techniky, ale také tréninkové drilly, detailní popisy střehů a pohybu. Tento komplexní studijní materiál nám dává nejen podklad pro studium a trénink, ale také celkový náhled do myšlení a světa renesančního bojovníka - šermíře. 

Obsah Boloňské šermířské tradice sestává z boje jednoručním "pobočním" mečem (spada de lato), jeho kombinacích s dýkou, širokým pukléřem, druhým mečem či pláštěm. Dále pak boje obouručním mečem (spadone), partezánou a dalšími dřevcovými zbraněmi. Vše ve spojení se zápasem beze zbraní.

Snažíme se interpretovat techniky a styl výuky tohoto tradičního bojového umění mistrů Antonia Manciolina, Achilla Marozza a dalších.

Kromě tréninku dobového šermu se také zapojujeme do turnajů HEMA v plném ochranném odění.

Další informace naleznete na našich facebookových stránkách. Videa na youtubovém kanále.

https://www.youtube.com/channel/UCziRxWXwQ2KtjfsV7zjDkcw