Mistři Scuola Bolognese

08.07.2017

Filippo Dardi (* ? - † 1464) Filippo Dardi byl šermířský mistr patnáctého století. Nebyl expertem pouze na boj, ale vyčníval i v takových oborech jako je astronomie, geometrie a matematika. Jeho další oblast zájmu byla astrologie, která byla v oněch časech považována za regulérní vědní obor. Byl synem Bartolomea Dardiho, avšak bližší záznamy o jeho otci ani zbytku rodiny nemáme. Víme pouze, že byl Boloňan od narození a dosáhl velké váženosti jako profesor na Boloňské univerzitě, tehdejším středobodě Evropské vzdělanosti. Roku 1412 Dardi splnil mistrovské průby a získal tak licenci šermířského mistra. Toho hned využil a ten samý rok otevřel šermířskou školu v ulici Pietralata. Počátkem roku 1443, získal od města stipendium 150 lir na zredukování svých výdajů. Cvičil také městskou gardu. Víme, že napsal dílo o šermu, které publikoval zřejmě roku 1434 a které se bohužel nedochovalo. Tato kniha měla pojednávat o boji mečem a geometrii užité v boji. Nebyla však volně přepisována, sloužila universitě, a to hlavně profesorům geometrie. Přestože se kniha ztratila, Dardiho šermířský styl ovlivnil mnoho mistrů, kteří na jeho školu přímo navazovali. Achiles Marozzo, Antonio Manciolino a další mistři utvořili to, čemu se začalo říkat Scuola Dardi a později Scuola Bolognese. Je však nutné dodat, že ačkoliv je Dardi považován za zakladatele Scuola Bolognese, jsou zde náznaky, že její kořeny sahají do 14. století. 

Guido Antonio di Luca (* ? - † 16. st.) Guido Antonio di Luca je představitel druhé generace mistrů Scuola Bolognese, přímý žák Dardiho a pravděpodobně největší mistr tradice. Žil a učil ve farnosti Santa Maria delle Muratelle a ačkoli nezanechal žádnou knihu či jinou písemnou zmínku o svém učení, sláva jeho studentů přežila staletí. Můžeme zmínit například hraběte Guido Rangoniho a velmi známého šermíře Giovanniho de Medici, o kterém si povíme příště. Jeho žák a později mistr Achille Marozzo o něm ve své knize píše: "A z jeho školy vzešlo více bojovníků, než z útrob Trojského koně." Antonio di Luca zemřel někdy na počátku 16. století. Na závěr zmíníme spekulaci pánů Marca Rubboliho a Luca Cesariho, kteří prováděli transkripci Anonimovy knihy do moderní italštiny, že Guido Antonio di Luca a Anonimo Bolognese jsou jedna a tatáž osoba. 

Antonio Manciolino (* ? - † 16. st.) O životě tohoto mistra není téměř nic známo. Víme pouze, že byl přímým žákem Antonia di Luca a "condiscipelo" (spolužák) Achille Marozza. Učil dále v Boloni a napsal důležitou knihu o šermu, z jejíhož stylu a odkazů na literární díla vidíme, že se jednalo o velmi vzdělaného muže. Ačkoli se jak Antoniova, tak Marozzova kniha jmenuje Opera Nova, jsou mezi nimi podstatné rozdíly. Stejný repertoár technik je v Antoniově knize podán mnohem jasněji a strukturovaněji. 

Achille Marozzo (* 1484 - † 1553 ) Dnes jistě nejznámější mistr Dardiho tradice. Marozzo se narodil roku 1484 v San Giovanni in Persiceto, šermu se vyučil u mistra Antonia di Luca a po získání mistrovské zkoušky si otevřel šermírnu poblíž opatství svaté Naborre a Felice. Také působil na dvoře hraběte Guida Rangoniho, který byl rovněž žákem di Luca. Mezi slavné žáky Achille Marozza patří například Giovanni Battista da i Letti, Giacomo Crafter d'Agusta a jeho vlastní syn Sebastiano Marozzo. V jeho škole se zřejmě vyučili další mistři Boloňské školy, a to Giovanni dall'Agocchie a Mercurio Spezioli. Roku 1536 vydal svou knihu Opera Nova, která pojednává o šermu všemi zbraněmi Dardiho školy, ale spíše než klasická šermířská kniha, jako je například Manciolinova Opera Nova, slouží Marozzova kniha jako "učitelská příručka" pro jeho vlastní žáky, kteří splnili mistrovskou zkoušku. Kniha byla mnohokrát znovuvydána, a to i v době, kdy spada de lato vystřídal rapír. Roku 1553 Marozzo umírá a je pohřben na pozemku vojenské nemocnice v Boloni. 

Angelo Viggiani dal Monte (* 1517 - † 1555) Velký inovátor Dardiho tradice, který se narodil roku 1517. Jeho dílo předcházelo dílu Camilla Agripy jen o tři roky. Působil na dvoře císaře Karla V. a vyučil se zřejmě u Marozza. Angelo instruoval svého bratra, aby dílo Lo Schermo, které sepsal, bylo vydáno 15 let po jeho smrti. Angelo zemřel roku 1555 a roku 1575 v Benátkách a později v Boloni Battista Viggiani vydal knihu o šermu, která je věnovaná Maximiliánu II. k příležitosti jeho korunovace českým králem. V této knize je Dardiho systém šermu zjednodušen méně metaforickou terminologií a snížením počtu střehů na sedm. Viggiani představil základní vztah střehu - obrany - útoku jasně definovaného Aristotelskou fyzikou. Součástí jeho díla je také podrobná diskuse o tempu. Chlubil se tím, že za půl hodinu naučí svého žáka, jak přežít souboj pomocí sedmi střehů, jejich vztahu k útokům a univerzálním krytem a odvetou. 

Giovanni dall'Agocchie (* 1547 - † 16. st.) Giovanni je poslední doložený mistr staré Dardiho školy, jeho dílo, které udržuje klasickou středověkou terminologii, soustředí se na civilní zbraně a slouží jako učebnice, je pro dnešní obnovu Dardiho školy velmi cenná, protože popisuje základy šermu velmi popisně a obsahuje cenné tréninkové drilly.