L'Arte maestra

08.07.2017

Překlad "důležitých rad" z knihy L'Arte maestra od Carla Giuseppe Colombaniho.

Metoda, jak se ubránit mečem proti šavli:

"Za prvé, je-li muž uvážlivý, bude držet svoji ozbrojenou ruku u nohy, s hrotem těsně nad zemí, takže šavle nebude moci srazit jeho čepel. To je z toho důvodu, že šavle nehledá nic jiného než čepel, kterou může odrazit, nebo ruku, kterou může poranit.
Z tohoto důvodu musí být šermíř s mečem odhodlaný co nejrychleji po spatření protivníka zaútočit na hlavu nebo jiný terč.
Měl by hodit pohroz tam, kde nejsnáze vstoupí, a uskočit zpět, protože pokud není dostatečně zkušený, velmi riskuje zranění od zuřivosti šavle.
Ti, kdo drží své guardie přímo v linii, budou však vždy šavlí zraněni, pokud má její nositel špetku zkušenosti."

Chcete-li vstoupit do presy (zápasu):

"Dobré odhodlání je třeba od toho, kdo chce bojovat tělo na tělo. Můžeš se o to pokusit, pokud tvůj nepřítel přetahuje své tělo, když hází útok. (Jinak řečeno - dělá velké pohyby a dlouhé výpady.)
Pokud se pomalu navrací, vstup do jeho tempa a nasaď presu."

Když dojde k boji v noci:

"Následují pravidla boje v noci. Nikdy bys neměl provádět výpad dopředu, měl bys hledat protivníkův meč po zvuku svým mečem a jakmile ho nalezneš, bodni přes jeho čepel ve vazbě. Pamatuj, že plášť je lepší než targa pro toho, kdo jej umí použít."