Fiore Furlano de'i Liberi de Cividale d'Austria (cca 1340 - 1420) byl rytíř, diplomat a šermířský mistr. Sám o sobě píše, že měl již od dětství přirozené nadání k bojovým uměním a později se učil u mnoha mistrů jak v italských, tak německých zemích. Úspěšně vítězil v řadě soubojů, které absolvoval pouze v kožených rukavicích, bez další ochranné výbavy. 

Jeho kniha Fior di Battaglia (Květy bitvy) patří mezi nejrozsáhlejší práce o středověkém šermířském umění v Itálii. Představuje ucelený a komplexní systému boje celou řadou zbraní a zápasu beze zbraně. 

V našem spolku se zabýváme studiem a interpretací dochovaného rukopisu této knihy: MS Ludwig XV 13, který je v držení musea  J. Paul Getty v Los Angeles.